Veilige kerk

Rafaël Gemeenschap Joël wil een veilige plaats zijn voor iedereen, waar je welkom bent en mag zijn wie je bent. Maar we beseffen ook dat we als kerk niet immuun zijn voor de risico’s van verschillende vormen van misbruik. In de media heb je vast al van machtsmisbruik, manipulatie, misbruik op seksueel gebied en fraude binnen bedrijven, kerken of op scholen gehoord.

Daarom vind je op deze pagina informatie: aan welke regels houden we ons en wat je kan doen, als je met misbruik of manipulatie te maken krijgt binnen onze kerkgemeente.

Als gemeente houden wij ons aan de afspraken die Rafaël Nederland heeft gemaakt:

Ook vragen we iedereen binnen onze kerkgemeente die werkt met kwetsbare groepen, financiën of gevoelige informatie om een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).

Advies

Wil je advies over een situatie of heb je een vermoeden van misbruik of manipulatie? Je kan altijd terecht bij de leiding onze kerkgemeente, het bestuur.

Heeft de situatie juist met de leiding te maken of praat je liever met iemand anders?

Dan kan je terecht bij de vertrouwenspersoon van Rafaël Joël: vertrouwenspersoonjoel@outlook.com

Er is ook een vertrouwenspersoon beschikbaar vanuit Rafaël Nederland:  vertrouwenspersoon@rafael.nl

De vertrouwenspersoon:

  • Biedt een luisterend oor.
  • Adviseert en begeleidt.
  • Kan doorverwijzen naar professionele hulp.
  • Kan bemiddelen.

Meldpunt

Wil je misbruik of manipulatie van een leidinggevende uit onze kerkgemeente melden? Dan kan je terecht bij het meldpunt voor (vermeend) misbruik of manipulatie van Rafaël Nederland: meldpunt@rafael.nl

De melding wordt beantwoord door een van de vertrouwenspersonen van Rafaël Nederland. Deze vertrouwenspersoon is een hulpverlener die jou in een eerste gesprek te woord staat om na te gaan hoe je het beste geholpen kunt worden als er sprake is van manipulatie of grensoverschrijdend gedrag tegenover jou.

Let op! Dit meldpunt is uitsluitend bedoeld voor meldingen van misbruik of manipulatie door leidinggevende binnen onze kerkgemeente.

Wij willen je er ook op wijzen dat, mocht je gebruik maken van dit meldpunt, er altijd de verplichting is tot dossiervorming. Het is dus niet een vrijblijvende melding. Mocht je twijfelen aan deze stap, neem dan eerst contact op om advies te vragen (via de hierboven genoemde mailadressen onder het kopje ‘advies’).

Stichting Evangelisch Meldpunt (SEM)

Rafaël  Joël Zoetermeer is, via Rafaël Nederland, ook aangesloten bij Stichting Evangelisch Meldpunt (SEM).

Dit betekent dat de Rafaël kerkgemeentes bij het landelijke SEM-meldpunt terecht kunnen met klachten over machtsmisbruik. Dit is op werkdagen te bereiken van 9.00-17.00 uur via een speciale telefoonlijn: 085 488 1440. Na de telefonische intake is er de mogelijkheid voor een vervolggesprek met een bij de SEM betrokken vertrouwenspersoon, die in het dagelijks leven werkzaam is als hulpverlener. Deze kan jou eventueel doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverleners of advocaten of naar de SEM-klachtencommissie.

Kijk voor meer informatie op: wijzijnsem.nl.

Intentieverklaring Veilige kerk in Nederland

Op 10 december 2014 is er door een groot aantal kerken een intentieverklaring met betrekking tot een Veilige Kerk opgesteld. Rafaël Nederland heeft deze verklaring ook ondertekend