Algemene gegevens

Instelling: Rafaël Gemeenschap Joël Zoetermeer

Vestigingsplaats: Zoetermeer

Publieksnaam: Rafaël Joël Zoetermeer

RSIN nummer: 824150405

KVK-nummer: 84379375

Ons Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer (RSIN) is te checken in het ANBI-zoekregister op de site van de Belastingdienst via de volgende link: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/

Postadres & contactgegevens

Secretariaat Rafaël Gemeenschap Joël Zoetermeer
Teakhout 26
2719 KE Zoetermeer

Email

 

Bankrekeningnummer

ING Bank

IBAN: NL28 INGB 0000 2054 47

T.n.v.: Rafael Gemeenschap Joel

Samenstelling bestuur

Yusuf en Hilda Kizilirmak (voorzitter)

Marjon Dijkman-den Hollander (secretaris)

Elly Prins (penningmeester)

Doelstelling en visie

Wij zijn een evangelische gemeente die Gods liefde, zoals Jezus die leerde, wil doorgeven aan mensen in Zoetermeer en omstreken, zodat zij gaan groeien in hun relatie met God en met elkaar.

In onze samenkomsten willen we God zoeken en ook elkaar ontmoeten. Dit doen we door zang, lofprijs en aanbidding onder begeleiding van een muzikaal team, en door te luisteren naar wat God, door sprekers heen, tot ons wilt zeggen.

Beleidsplan dit jaar

Jaarlijks wordt een beleidsplan opgesteld, ons beleidsplan voor 2024 volgt zo snel mogelijk.

 

De jaar tekst voor 2024 is Efeziërs 2:8:

Want door Zijn genade zijn wij gered, door het geloof,
en dat niet uit jullie zelf, maar het is een gave van GOD.

 

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Verslag activiteiten vorig jaar

Jaarlijks wordt een verslag gemaakt van het afgelopen jaar: Algemeen Jaarverslag 2023.

Begroting dit jaar en financiële jaarverslag vorig jaar

In deze CIO ANBI tabel wordt een samenvatting gegeven van de begroting 2023 en de cijfers over 2023/2022.

De kascontrole heeft op 5 februari 2024 plaats gevonden, vóór de jaarvergadering van 14 maart 2024. De kascontrole commissie is akkoord met het opgestelde financiële jaarverslag en heeft decharge verleend.