Instelling: Rafaël Gemeenschap Joël Zoetermeer

Vestigingsplaats: Zoetermeer

Publieksnaam: Rafaël Joël Zoetermeer

RSIN nummer: 824150405

Ons Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer (RSIN) is te checken in het ANBI-zoekregister op de site van de Belastingdienst via de volgende link: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/ .

Samenstelling bestuur

Yusuf en Hilda Kizilirmak (voorzitter)

Marjon Dijkman-den Hollander (secretaris)

Elly Prins (penningmeester)

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Doelstellingen

Wij zijn een evangelische gemeenschap die Gods liefde, zoals Jezus die leerde, wil doorgeven aan mensen in Zoetermeer en omstreken, zodat zij gaan groeien in hun relatie met God en met elkaar.

In onze samenkomsten willen we God zoeken en ook elkaar ontmoeten. Dit doen we door zang, lofprijs en aanbidding onder begeleiding van een muzikaal team, en door te luisteren naar wat God, door sprekers heen, tot ons wilt zeggen.

Postadres & contactgegevens

Secretariaat Rafaël Gemeenschap Joël Zoetermeer

Teakhout 26
2719 KE Zoetermeer

Email

Bankrekeningnummer

ING Bank

IBAN: NL28 INGB 0000 2054 47

T.n.v.: Rafael Gemeenschap Joel

 

Beleidsplan 2022

Algemeen jaarverslag 2021

Financeel jaarverslag 2021 & begroting 2022