Instelling: Rafael gemeenschap Zoetermeer

Vestigingsplaats: Zoetermeer

Publieksnaam: Rafaël Joël Zoetermeer

RISN nummer: 824150405

Ons Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer (RSIN) is te checken in het ANBI-zoekregister op de site van de Belastingdienst via de volgende link: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/ .

Aanwezige bestuursfuncties

Voorzitter, secretaris en penningmeester.

Beloningsbeleid voor deze bestuursfuncties

Bestuurders worden niet beloond.

Doelstellingen

Wij zijn een evangelische gemeenschap die Gods liefde, zoals Jezus die leerde, wil doorgeven aan mensen in Zoetermeer en omstreken, zodat zij gaan groeien in hun relatie met God en met elkaar.

In onze samenkomsten willen we God zoeken en ook elkaar ontmoeten. Dit doen we door zang, lofprijs en aanbidding onder begeleiding van een muzikaal team, en door te luisteren naar wat God, door sprekers heen, tot ons wilt zeggen.

Postadres & Contactgegevens

Joël Zoetermeer

Sanne van Havelteplein 60
2712 EZ Zoetermeer

Email

Bankrekeningnummer

ING Bank

IBAN: NL28 INGB 0000 2054 47

T.n.v.: Rafael Gemeenschap Joel

 

Beleidsplan 2021

Jaarverslag 2020

Financien 2020