Rafaël Nederland

 

Rafaël Nederland is een overkoepelende organisatie van bijna 40 verschillende geloofsgemeenschappen, verspreid over het hele land. Het doel van Rafaël Nederland is dat de gemeenschappen elkaar bemoedigen bij het bouwen aan het Koninkrijk van God en elkaar dienen in eenheid, toerusting en bescherming op basis van een Bijbelse relatie. Letterlijk betekent het Hebreeuwse Rafaël: ‘door God hersteld’ of ‘door God genezen’.

 

‘Eenheid in hoofdzaken, vrijheid in bijzaken, liefde in alle zaken’  vormt in feite de essentie van de filosofie van Rafaël Nederland.

 

Deze filosofie komt naar buiten in de verschillende activiteiten van Rafaël, waar de gemeenschappen aan deelnemen, elkaar ontmoeten en elkaar tot dienst kunnen zijn. Trainingen en seminars, jongerenweekenden en leiderschapsconferenties; het is zomaar een greep uit de landelijke activiteiten.

 

De landelijk overkoepelende organisatie Rafaël Nederland waar onze gemeenschap bij is aangesloten, is zelf ook weer aangesloten bij een internationale organisatie, the International Church of the Foursquare Gospel met vertakkingen in 156 landen. Foursquare is een wereldwijde organisatie die het evangelie van Jezus Christus aan iedereen kenbaar wil maken; in ieders eigen taal en ieders eigen cultuur. Het evangelie voor iedereen begrijpelijk maken; voor iedere man, iedere vrouw en ieder kind in elke natie! Op deze manier staan wij in contact met veel andere gemeenschappen met als doel elkaar te dienen en de grootste en mooiste boodschap naar iedereen uit te dragen.

Wat betekent Rafaël?

 

Rafaël is een Hebreeuwse naam, die samengesteld is uit twee woorden: Rafa en ElEl betekent God. Rafa betekent genezen, herstellen, heel maken. Rafaël betekent dus door God genezen of door God hersteld. De naam geeft aan waar het bij ons in wezen om gaat. We hebben ervaren dat God door het verlossende werk van Jezus en de vernieuwing en kracht van de heilige Geest heel wil maken wat gebroken is. Dit is het goede nieuws van het Koninkrijk van God dat nu doorbreekt en als Jezus terugkomt tot zijn volheid zal komen. De Rafaëlgemeenten en -bedieningen willen instrumenten van Gods hoop en heling zijn.

Jahweh Rafa is ook één van de namen van God in het Oude Testament in de Bijbel. In Exodus 15:26b geeft God zichzelf deze naam: ‘…Want Ik, de HERE, ben uw Heelmeester.’