Bestuur

Marjon Dijkman

Elly Prins

Yusuf & Hilda Kizilirmak

 

Huiskringen:

We hebben om de twee weken huiskringen, behalve tijdens de schoolvakanties.

 

Wat doen wij?

Bijbelstudie

Als leden van de gemeenschap leren we uit de Bijbel en van elkaar. Het leren is bedoeld voor het persoonlijke leven en persoonlijke geestelijke groei. Door Bijbelstudie groeien we in een levende relatie met God en het toepassen van Zijn principes in ons persoonlijk leven. Daarnaast is het leren bedoeld om in het dagelijks leven navolgers van Jezus te zijn. 

Sinds september 2023 zijn we gestart met het volgen van de Bijbelstudieserie Zie ik kom spoedig van Wim Grandia.

 

Onderwijs

Onderwijs wordt gegeven door prediking in de samenkomsten, waarin ook ruimte kan worden gegeven voor interactie. Een tweede manier van onderwijs is door elkaar te onderwijzen in huiskringverband of preek nabespreking. Het onderwijs is gebaseerd op de Bijbel. Ons doel is God beter te leren kennen en te groeien in de relatie met God en met mensen.

 

Aanbidding

Tijdens de zondagse bijeenkomsten gaat een ‘aanbiddingsteam’ (Ateam) voor in het samen zingen en God aanbidden. Het Ateam bestaat uit zangers, muzikanten en mensen van de techniek. Geluid en beamer bieden hierbij ondersteuning. Het Ateam dient op deze manier de gemeente en gaat voor in het samen God de eer geven die Hem toekomt en Hem ontmoeten. Lofprijs en aanbidding zijn vaste onderdelen van de wekelijkse samenkomst.

 

Gebed

Gebed is in de gemeente van groot belang. Ons gebed is een gesprek met God. Het hoort bij onze relatie met God en heeft twee kanten: praten en luisteren. We bidden persoonlijk en in groepsverband. De Bijbel leert ons verschillende vormen van gebed, gebaseerd op het Onze Vader:

 • Smeekbede (aankloppen bij de Heer, onze wensen bekend maken, dingen bij Hem neerleggen),
 • Voorbede (ook strijdend gebed),
 • Dankgebed,
 • Aanbidding
 • Stilte (luisteren, ons laten leiden door Hem).

 

Er zijn verschillende momenten en vormen van gebed binnen Joël :

 1. Maandagavond gebed. Bedoeld voor ieder die wil bidden binnen de gemeente. (besloten)
 2. Bidden in groepen tijdens de dienst of huiskring
 3. Persoonlijk gebed voor iemand
 4. Gebeds-app: gemeenteleden kunnen zich aansluiten op de gebeds-app en zo gebedsverzoeken en noden plaatsen en voor elkaar bidden
 5. Bidden en vasten
 6. Gebedswandeling i.s.m. andere kerken
 7. Gebedsnacht i.s.m. andere kerken

 

Pastoraat

Binnen het pastoraat willen we onder leiding van God in de kracht van de Heilige Geest omzien naar mensen binnen de Gemeenschap. We willen mensen bijstaan, begeleiden en tot groei en genezing laten komen met Gods woord als richtlijn voor hun (en ons) dagelijkse leven. Mensen helpen hun persoonlijke situatie te leren zien en ervaren in het licht van Gods Woord om daarin zelfstandig te functioneren.

We bieden praktische hulp aan mensen die dat nodig hebben.  We gaan hierbij uit van hun zelfstandigheid en  ondersteunen hen op terreinen waar dat nodig is.

 

Kinderen & jongeren

Kinderen en jongeren maken onderdeel uit van onze gemeente. Het kinder- en jongerenwerk maakt onderdeel uit van de totale (geloofs)opvoeding, maar hoe klein de invloed misschien lijkt, het heeft altijd impact. De verantwoordelijkheid voor 'geloofsopvoeding' ligt bij de ouders. De Bijbel maakt geen onderscheid tussen volwassenen en kinderen. Jezus zet de kinderen zelfs voorop en stelt hen tot een voorbeeld voor ons. Dat kinderen en jongeren een volwaardig deel zijn van de gemeente, betekent niet dat we ze op dezelfde manier benaderden als volwassenen. De aanpak moet zijn afgestemd op hun leeftijd. We willen hen het gevoel geven dat ze welkom zijn in de gemeente en een onderlinge band tussen de kinderen en jongeren creëren.

 

Huiskringen

Door de week komen gemeenteleden samen in huiskringen. Een huiskring is een groep gelovigen, die deel is van de gemeente en bij elkaar komt in een familiesfeer (de gemeente in het klein). Ze komen regelmatig in woonhuizen bij elkaar, zijn betrokken bij elkaars leven, zoeken naar de praktische toepassing van het woord van God in hun dagelijks leven. Hoe te wandelen met de Heer op basis van het Woord. Tijdens een bijeenkomst van de huiskring komen de volgende aspecten aan de orde: gebed, aanbidding door zang, bestuderen van Gods woord en zorg voor elkaar. In openheid bespreken we actuele onderwerpen van het dagelijks leven of problematiek in de wijk, stad, land of de wereld. Ieder lid kan hier tot zijn recht komen. Door de huisgroep willen we het volgende bereiken: geestelijke groei, groei in relaties, toerusting voor ieder lid, zodat hij/zij een kracht in de wijk/stad/wereld kan zijn, toename van kennis van Gods woord. We stimuleren elkaar om gastvrij te zijn, eten soms met elkaar, springen in bij actuele noden en zetten zo theorie om naar praktische toepassing.

Wil je mee doen? Meld dat dan even bij een van de bestuursleden.

 

Andere activiteiten

We zijn met andere Zoetermeerse kerken verbonden in het Beraad van Evangelische Gemeenten Zoetermeer (BEGZ). Samen organiseren we jaarlijks een aantal activiteiten, zoals: een samenkomst voor heel Zoetermeer op Hemelvaartsdag; gebedsdiensten voor Zoetermeer; gebed voor vervolgde christenen en jeugdsamenkomsten. Daarnaast zijn we betrokken bij de organisatie van het Feest van de Geest van Hemelvaartsdag t/m Pinksteren. Een inspirerend evenement waarbij gemeenten, kunstenaars, predikanten, vrijwilligers en gemeenteleden betrokken zijn. Beeldende kunstenaars gaan vanuit het Pinksterfeest, als feest van inspiratie, een verbinding maken met Hedendaagse Kunst.